Před započetím výcviku pilota kluzáku

Minimální požadovaný věk pro započetí výcviku je 14 let, pro první sólový let 15 let a pro získání licence Pilota kluzáků 16 let.  Pokud je Vám méně jak 18 let, tak je nutný písemný souhlas obou zákonných zástupců, v opačném případě je vyžadována bezúhonnost podložená výpisem z trestního rejstříku. Jestliže tyto požadavky splňujete, tak zbývá jen podstoupit leteckou zdravotní prohlídku, kde získá Osvědčení o zdravotní způsobilosti II. třídy. Prohlídku je možné absolvovat u každého pověřeného lékaře (seznam pověřených lékařů –  skupina Z). Naši instruktoři Vám rádi poradí, jestliže budete mít jakýkoliv dotaz ke zdravotní prohlídce. Dále se musí složit zkouška pro získání průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby na Českém telekomunikačním úřadě v Praze (podmínka pro udělení průkazu pilota kluzáků).

Teoretický výcvik

Před zahájením praktického výcviku na kluzácích je nutné absolvovat teoretický výcvik, který probíhá především na konci zimních a začátkem jarních měsíců v rozsahu cca 50 hodin. Po ukončení teoretického výcviku složíte zkoušku v aeroklubu. Ke studiu lze jako učební materiál použít Učebnici sportovního pilota, kterou můžete běžně zakoupit i v obyčejném knihkupectví. Během výcviku Vám poskytneme soubory testových otázek včetně odpovědí, případně další studijní materiál v elektronické podobě na našich internetových stránkách v členské sekci.

Praktický výcvik

Praktický výcvik je prováděn na dvoumístných kluzácích (L-13A Blaník, K-7, Janus). Existují dva druhy výcvikových osnov a to Aerovleková a Univerzální (navijáková) – u nás zpravidla praktikujeme Aerovlekovou osnovu, která je časově flexibilnější. 

Výcvik probíhá v jarním a letním období na letišti v Jičíně, a to převážně o víkendech. Po osobní dohodě je možný aerovlekový výcvik i během pracovního týdne. Součástí výcviku je jedno až dvou týdenní soustředění, většinou v období prázdnin, se zaměřením na intenzivní letecký výcvik. Snahou je zvládnutí celého výcviku během jedné letové sezóny.

Během základního výcviku se postupuje podle schválené osnovy vycházející z osnovy AK-PL od AeČR. K další úloze přejdete vždy po úplném zvládnutí úlohy předchozí. Počty letových hodin a startů jsou stanoveny podle Vašich individuálních schopností (hodnotí instruktor či examinátor). Například u pilota, který již dříve prošel leteckým výcvikem a měl delší přestávku v létání, je možné výcvik zkrátit až na celkovou dobu letu 6 hodin a 24 startů. Tento případ je však spíše teoretický a celková nalétaná doba během výcviku se bude pohybovat kolem 15 až 25 hodin. Minimální cena pro Aerovlekovou osnovu začíná na částce 33 tisíc Kč (v cenách jsou zahrnuty i všechny poplatky). Je pořeba počítat i s časovou náročností výcviku, a pokud Vás to skutečně chytne za srdce, pak z letiště ani neodejdete 🙂

Zkoušky

Zkoušky se skládají z části teoretické (skládá se na ÚCL) a praktické (tu je možno složit buď na letišti v Jičíně, nebo v letecké škole ve Vrchlabí).

Teoretickou část je možné složit už po ukončení teoretického výcviku. Tato zkouška se provádí formou písemných testů z šesti předmětů. Pro postup k praktické zkoušce je nutná minimálně 75% úspěšnost. Tato zkouška platí dva roky a do té doby je nutno složit zkoušku praktickou, jinak tato propadá a je nutno ji dělat znovu.

Praktická část zkoušky se skládá po ukončení celého výcviku a úspěšném složení teoretické zkoušky. V této části absolvujete předletovou přípravu s examinátorem, cca. 20 minutový let, kde jsou zkoušeny Vaše letové dovednosti, a poletový rozbor. Po úspěšném složení obou částí zkoušek Vám bude Úřadem pro civilní letectví vydán Průkaz pilota kluzáků (GLD) podle standardů ICAO, tedy s mezinárodní platností.

Zápočty z předchozí praxe

Zájemcům o létání, kteří za sebou již mají teoretický výcvik (např.: v jiném aeroklubu, případně v paraglidingové či jiné letecké škole), po předložení vhodného dokladu uznáme toto teoretické školení.

Pro informace o cenách výcviku a další informace:
p. Ježek
tel.: 777 138 837
e-mail: info(a)letistejicin.info