DĚKUJEME za Vaši podporu

Poděkování Aeroklubu Jičín všem občanům, přátelům a příznivcům a všem, kteří nás během uplynulého nesnadného období podporovali

Vážení občané, přátelé, příznivci a podporovatelé Aeroklubu Jičín,

Velmi rádi Vám všem chceme moc a moc poděkovat za vaši podporu a pomoc, kterou jste nám během uplynulého, a pro Aeroklub Jičín ne zrovna jednoduchého období, poskytli.

Jak již bylo uvedeno a oznámeno, Aeroklub Jičín obdržel od Ministerstva dopravy smlouvu o výpůjčce státního letiště a bude tak i nadále jeho provozovatelem. Smlouva je platná na období následujících 8let, tedy do konce roku 2031.

Aeroklub Jičín tak bude moci pokračovat ve svojí činnosti, kterou je zejména rekreační a sportovní létání, práce s mladými lidmi, kteří mají o létání a letectví všeobecně zájem. Klíčovou věcí bude pro Aeroklub Jičín spolupráce s okolními obcemi tak, aby bylo zachováno vzájemné harmonické soužití.

Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří byli ochotni vyjádřit svůj postoj a podpořili nás v petici a také při mnohých jednáních,  která v této souvislosti probíhala. Velmi děkujeme za silnou podporu panu starostovi města Jičína JUDr. Janu Malému, panu starostovi městysu Podhradí Michalu Rambouskovi, panu starostovi obce Březina Liboru Valentovi a celému petičnímu výboru, který vedl pan Milan Berný. Velmi významně nás též podpořil místopředseda Senátu české republiky pan Tomáš Czernín. Je třeba též také poděkovat panu hejtmanovi královéhradeckého kraje, Martinu Červíčkovi, který se v dané problematice rovněž angažoval.

Rádi bychom také chtěli poděkovat panu Kracíkovi, který velmi významným způsobem přispěl ke zveřejnění petice a měl tak velký podíl na informování veřejnosti, a zároveň musel čelit velmi nevybíravým a velmi agresivním útokům na svoji osobu ze strany společnosti Flying Academy.

Vážení občané, přátelé, příznivci a podporovatelé letiště a Aeroklubu Jičín, dovolte mi popřát Vám příjemné a klidné prožití Vánočních svátků, hodně spokojenosti a především pevné zdraví v roce 2024.

Za Aeroklub Jičín

Aleš Holoubek
Předseda