Rok 1961

Dochází k velkým změnám. Aeroklub dostává do pronájmu leteckou a pomocnou techniku, budovy, hangáry i letištní plochu. Provozní náklady hradí ze svých prostředků. Aeroklub je získává i pořádáním besed o létání na školách.