Přelom 2010-2011

Expedice Jižní Amerika – plachtaři Miloš Pajr a Jaroslav Petrásek uskutečňují rekordní bezmotorové přelety v Argentině ve vlně nad pohořím And na větroni Duo Discus OK-2345. Nejlepším letem dne 13.1.2011 na polygonu se třemi otočnými body překonali vzdálenost 1619 km průměrnou rychlostí 133,3 km/h, trvajícím 12 hodin 39 minut a dosáhli výšky 7324 m.