Přidejte se k nám na Facebooku!

Přidejte se k nám na Twitteru!

Airport Information

Jičínští rekordmani plachtili nad Argentinou s kondory

Patagonské rekordy Miloše Pajra a Jaroslava Petráska

1672 km národní rekord v nejdelší uletěné vzdálenosti s maximálně třemi otočnými body

1570 km národní rekord v nejdelší uletěné vzdálenosti dle deklarace s maximálně třemi otočnými body

195 km/h národní rekord v nejvyšší dosažené rychlosti na trojúhelníkové trase (délka celkem 100 km)

Čím je pro horolezce Himálaj, tím je pro plachtaře jihoamerická Patagonie. Na přelomu roku se do Jižní Ameriky poprvé vypravili i čeští plachtaři Miloš Pajr s Jaroslavem Petráskem z Aeroklubu Jičín. Z dvouměsíční argentinské expedice se vrátili s novými českými rekordy.

Nedozírné pláně na území Ar­gentiny a Chile s dlouhými horskými hřebeny a větrným počasím poskytují kluzákům ideální podmínky pro dosahování vysokých rychlostí a zdolávání velkých vzdáleností. „Náš nejdelší přelet měřil 1674 kilometrů, tedy téměř o 500 kilometrů víc než dosavadní český rekord. Při jeho vytvoření jsme v letadle strávili téměř třináct hodin a vy­stoupali jsme do víc než sedmikilometrové výšky," popsal Pajr, který je sice členem jičínského aeroklu­bu, ale žije a pracuje v Nové Páce. Jeho kolega Petrásek se věnuje podnikání v Praze. Při dalším rekordním letu oba piloti prodloužili největší uletěnou vzdálenost mezi předem nahláše­nými body z původních 1041 na 1531 kilometrů a svoji rekordní sbír­ku doplnili o zvýšení rychlosti na vytyčené trojúhelníkové trase ze 156 na 195 kilometrů v hodině.

Všechno se musí násobit dvěma

„S takovými prostorovými a barev­nými dimenzemi jako v Patagonii se v Evropě nesetkáte. Tam je všechno dvakrát větší. Při čisté do­hlednosti by šlo přehlédnout ce­lou Argentinu, kdyby nebyla Země zakřivená. Když jsme plachtili u hranic s Chile, viděli jsme, jak se v dálce leskne Tichý oceán. Lepší místo pro plachtění prostě na Zemi není," říká Pajr. Jakmile se plachtař v Patagonii dostane do vlny tvořené závětrným prouděním za horskými hřebeny, může najednou uletět i stovky kilometrů. Nemusí neustále hledat jed­notlivé stoupavé proudy a mezi nimi přelétat jako u nás. Do plachtění v tak extrémních podmínkách se však nelze pustit bez důkladné pří­pravy. „Plachtaření se věnuji třicet let a nejvíc zkušeností jsem nasbí­ral doma. Na dálkové přelety nejčastěji startujeme z Jeseníků nebo z Je­lení Hory na polské straně Krkonoš. V těchto podmínkách jsem už dva­krát nalétal najeden zátah přes 900 kilometrů," líčí Pajr. Létání ve vysokohorském pro­středí si jičínští plachtaři vyzkoušeli i v Tatrách nebo v Alpách. „O expedici do vysněné Jižní Ameriky jsme nejdříve asi tři roky mluvili a potom jsme ji zhruba tři čtvrtě roku připra­vovali. Spojili jsme se s Němci a Francouzi, kteří tam létají už deset let," říká Pajr.

Největší problém? Přistání

Dvoumístný kluzák Duo Discus německé výroby zapůjčený od Aero­klubu České republiky poslali Pajr s Petráskem napřed zaoceánskou lodí v kontejneru německých kole­gů a sami začátkem prosince odle­těli linkou Air France do Buenos Aires. Odtud se vydali na dvacetihodinovou jízdu autobusem na patagonskou základnu - na sportov­ní letiště Nahuel Hunapi u stejno­jmenného jezera blízko města San Carlos de Bariloche. První měsíc si ověřovali, co si mohou dovolit, a utužovali psychickou odolnost. „Bylo nutné zlo­mit přirozené obavy z obrovských vzdáleností a hlavně z nedostatku míst k přistání," vysvětluje Pajr. Pilot bezmotorového letadla totiž musí ve vzduchu neustále řešit, kde by mohl v případě potřeby při­stát. Třeba v Podkrkonoší je hned několik sportovních letišť, spousta startovacích ploch pro práškovací letadla a mnoho rovných polí. Takřka v celé Evropě se dá přistát na­prosto bez problémů. „V Jižní Americe jsou pod vámi buď kotáry, nebo pampa s velkými keři a kameny. Na tom se přistává velice špatně. Vhodné přistávací plochy tedy byly daleko od sebe a co bylo ještě horší, nedalo by se z nich dostat zpátky. Jediné vlečné letadlo bylo na Nahuel Hunapi a přívěs za auto jsme s sebou neměli. Takže bychom někde museli shánět kamion," popisuje Pajr.

Tři rekordy z deseti letů

Elegantním řešením by byl větroň s motorem, který by jičínské plachtaře po přistání na nějakém odleh­lém místě dostal zpátky do vzdu­chu. Jejich stroj však měl jen malý motůrek, který jim mohl za letu po­moci s přiblížením k letišti, ale na start ze země neměl dostatečnou sílu. „To, že nám u letadla chyběl motor pro samostatný start, byla obrovská psychická nevýhoda. To člověka opravdu hodně omezuje. S motorem bychom si mohli dovo­lit víc," říká Pajr. Dalšími hendikepy byly malá znalost španělštiny, nezkušenost s členitým patagonským terénem i chybějící poznatky o chování místního počasí. „A počasí nebylo bě­hem naší expedice právě úplně ide­ální. Málo foukalo. Ve vzduchu jsme kvůli tomu strávili jen polovi­nu času proti tomu, co jsme před­pokládali. Měli jsme v podstatě jen deset větších letů," popisuje Pajr. Přesto se plachtařům podařilo v polovině ledna vytvořit tři cenné české rekordy. „Kluzák měl kompletní dvojí vybavení, takže jsme se při letu střídali. Přesto nám po rekord­ním přeletu po třinácti hodinách na kyslíku a sezení v úzkých sedačkách trvalo několik dnů, než jsme se z toho oklepali," přiznává Pajr. Rekordní let je totiž pořádná zátěž na fyzickou kondici i na psychi­ku. „Pilot stále musí vědět, co udělá za dalších pět minut. Musí sledovat trasu, počasí, terén a v cizím jazyce komunikovat s řídící věží. Odpoči­ne si pouze, když řízení převezme druhý pilot. To si potom třeba může i zdřímnout," popisuje Pajr. Pokud mu ovšem nevadí, že se připraví o některý z neopakovatelných zážitků. Jako třeba když se k jičínským plachtařům nad Andami při­pojili kondoři s třímetrovým rozpě­tím křídel. „Jednou nám doslova vi­sel na křídle. Asi pět kruhů s námi vydržel. Potom se sebral a někam zmizel. Ze srážky jsme strach nemě­li. Kondoři nejsou hloupí, viděli nás a myje taky. Vždycky jsme se nějak vyhnuli," líčí Pajr.

Do letadla jako na lyže

V pěti až osmikilometrových výškách, kde čeští piloti většinou létali, bylo celý den kolem 20 stupňů pod nulou, takže se museli vždy ustrojit jako na lyže - do několika vrstev a s nimi hospodařit. „Vyhřívané jsme měli pouze ponožky a vložky do bot. Naštěstí tam nahoře příjemně hřeje sluníčko," popisuje Pajr. Protože plachtaři nesmějí létat za tmy, musí při rekordních letech maximálně využít dobu mezi východem a západem Slunce. Obvyk­le se proto vzlétá těsně po rozednění a přistává krátce před setmě­ním. „Jde to ještě natáhnout. O Vá­nocích je v Patagonii až šestnáct hodin světla a dá se letět ještě chví­li před východem a chvíli po zápa­du Slunce. Takže skoro sedmnáct hodin," vysvětluje Pajr. Německý plachtař Klaus Ohlmann, jehož lodní kontejner využili jičínští rekordmani k přepravě svého kluzáku do Argentiny, dokázal za jediný den v Patagonii uletět 3 tisíce kilometrů. „K tomu je potřeba hromada zkušeností, dobrá znalost španělštiny a správný kluzák," říká Pajr. Jestli se pokusí letošní rekordy v Jižní Americe v budoucnu překonat, není zatím jasné. „Určitě je to velice lákavé. Nejdřív se ale potřebujeme zdokonalit ve španělštině. A všechno další závisí na penězích, protože podobná expedice není levná záležitost. Náklady se pohybují v šestimístných cifrách," dodává Pajr.                          

Článek převzat z MF DNES, autor Ivan Truhlička, 15.3.2011

 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek
 • Kliknutím zvětšíte obrázek